Frakcje

Jak działają Frakcje?

Frakcję można utworzyć komendą /zaloz [tag] [nazwa], jeśli spełnia się wszystkie wymagane kryteria opisane pod komendą /przedmioty (rangi Vip/SuperVip/MegaVip zmniejszają koszt założenia o 50%!). Do utworzenia wymagane są zwykłe itemy, item – Serce Gildii, pieniądze oraz trzeba posiadać odpowiednią ilość punktów w rankingu PvP. Nowo utworzona frakcja posiada na start 3 życia, a podstawowy zasięg claima wynosi 50×50 bloków. Przez pierwsze 24 godziny po utworzeniu, gildia nie może być atakowana.

Aby dołączyć do istniejącej już frakcji, trzeba zostać do niej zaproszonym oraz posiadać przepustkę, którą można wytworzyć w craftingu.

Atakowanie Frakcji

Przy tworzeniu frakcji, w miejscu gracza kreuje się serce otoczone obsydianem. Jego odejmuje 1 punkt życia atakowanej gildii i dodaje 1 punkt życia dla gildii atakującej. Jednocześnie uruchamia ochronę przed TNT i niszczeniem serca na 24 godziny.

Zniszczenie serca cudzej gildii dodaje 1 punkt życia dla własnej. W przypadku, gdy życie frakcji spadnie do 0, zostaje ona usunięta.

Można niszczyć cudze frakcje za pomocą TNT. Dodatkowo ma ono 20% szans na zniszczenie obsydianu oraz 33% szans na zniszczenie wody lub lawy. Po wybuchu TNT na terenie gildii, nie można na nim budować przez 2 minuty.

Między godziną 24:00, a 6:00 frakcje posiadają ochronę przed TNT!

Rozwój i ważność Frakcji

Gildię można rozwijać z użyciem niestandardowych przedmiotów, które należy wytworzyć w zaawansowanym craftingu. Istnieje 10 poziomów gildii, a każdy z nich zwiększa teren claima o 5 bloków. Każdy poziom wymaga innego przedmiotu do jego zakupu.

Frakcje mają określoną ważność przez którą są traktowane jako aktywne. Po utworzeniu są ważne przez 14 dni, a kolejne przedłużenie wymaga 10 Kryształów Trwałości (możliwe do wytworzenia w zaawansowanym craftingu). Gildię można przedłużyć o kolejne 14 dni przed końcem jej wygaśnięcia. Jeśli ważność nie zostanie przedłużona przed wygaśnięciem, frakcja zostaje usunięta.