Regulamin

REGULAMIN SERWERA

§1 Wstęp

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez obowiązku informowania o tym graczy.
 3. Gra na serwerze jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

§2 Zasady serwerowe

§2.1 Czat

 1. Używanie wulgaryzmów, obrażanie, wypisywanie rzeczy ogólnie uznanych za niestosowne na czacie jest karane mute, a notoryczne łamanie tego punktu skutkuje otrzymaniem na określony czas rangi Wyciszony, która uniemożliwia pisanie na wszystkich kanałach czatu.
 2. Spam/flood karany jest mute bądź kickiem.
 3. Obrażanie serwera lub administracji może skutkować banem.
 4. Konta z wulgarnymi nickami otrzymują bana.
 5. Reklamowanie innych serwerów/serwisów karane jest permanentnym banem.

§2.2 PvP, Survival, Gildie

 1. Wyjście z serwera w trakcie PvP karane jest wyczyszczeniem ekwipunku z przedmiotów.
 2. Administracja nie uznaje żadnych umów między graczami na PvP z oddawaniem przedmiotów. Walka odbywa się wtedy na własną odpowiedzialność!
 3. Administracja nie odpowiada za zniszczenia oraz kradzieże dokonane na mapach survivalowych – na tym właśnie polega survival.
 4. Administracja nie odpowiada za zarządzanie gildiami. Gracze dodają do nich innych użytkowników na własną odpowiedzialność.
 5. Gildie z wulgarnymi nazwami/opisami/rangami lub nieodpowiednimi treściami na swoim terenie mogą zostać usunięte.
 6. Dozwolony jest handel koordynatami cudzych gildii.
 7. Nie przywracamy rzeczy utraconych na mapach surowcowych w przypadku ich resetu, który odbywa się regularnie.

§2.3 Działki

 1. Administracja nie odpowiada za zniszczenia i kradzieże na działkach, które wynikają z dodania innej osoby do działki.
 2. Każda działka może zostać usunięta w przypadku dłuższej nieobecności jej właściciela na serwerze:
 3. Działki niezabudowane, bądź ze zmienionymi tylko kilkoma blokami, mogą zostać usunięte po 14 dniach nieaktywności na serwerze.
 4. Działki zabudowane mogą zostać usunięte po 30 dniach nieaktywności na serwerze.
 5. Działki zawierające nieodpowiednie treści (np. powiązane z faszyzmem, nazizmem, seksem) będą usuwane bez ostrzeżenia niezależnie od tego, czy są dziełem właściciela działki, czy osoby do niej dodanej.
 6. W przypadku otrzymania bana, działka osoby zbanowanej jest usuwana niezależnie od tego, czy są dodani do niej inni gracze.
 7. Na jednym chunku działki może znajdować się maksymalnie 80 bytów (w tym zwierząt, ramek itp.). Przekroczenie tego limitu skutkuje usunięciem bytów.

§2.4 Ogólna rozgrywka

 1. Proszenie administracji o event/itemy/rangi/op/gm/fly/zmianę pory dnia lub pogody może skutkować otrzymaniem mute bądź kickiem.
 2. Oszustwa oraz udowodnione kradzieże karane są jailem, wpisaniem na Czarną Listę oraz otrzymaniem na określony czas rangi Bandyta, która odbiera część uprawnień tj. akceptacja teleportacji czy pisanie prywatnych wiadomości.
 3. Farmy kaktusów/trzciny bez FarmHoppera mogą zostać usunięte.
 4. Lagowanie serwera poprzez tworzenie nieodpowiednich mechanizmów może zostać ukarane usunięciem mechanizmu.
 5. Zakazane jest używanie afczarek w różnej formie. Może skutkować otrzymaniem kicka lub jaila.
 6. Korzystanie z x-raya karane jest jailem oraz wyczyszczeniem konta z surowców, a w przypadku ponownego jego użycia permanentnym banem.
 7. Korzystanie z innego typu niedozwolonych modyfikacji bądź macro karane jest permanentnym banem. Dozwoloną modyfikacją jest Optifine.
 8. Każdy gracz może w dowolnym momencie zostać przeniesiony przez administrację do wyznaczonego miejsca w celu sprawdzenia konta. Jeśli okoliczność tego wymaga, sprawdzany gracz zobowiązany jest do udostępnienia osobie sprawdzającej swojego ekranu poprzez użycie Discorda/TeamViewera/Skype.
 9. W przypadku odmówienia współpracy z administratorem przy sprawdzaniu (odmówienie wysłania screenów/udostępnienia ekranu/niewykonywanie poleceń) gracz może otrzymać permanentnego bana.
 10. Obowiązkiem każdego gracza jest zgłaszanie wszelkich błędów na serwerze administracji. Za ich celowe wykorzystywanie grozi ban.
 11. W przypadku utworzenia nowego multikonta po otrzymaniu bana, nowe konto może zostać zbanowane bez uprzedzenia.
 12. Nie odpowiadamy za straty, które mogą wyniknąć z powodu błędów gry/serwera – to nie jest od nas zależne.
 13. Dane każdego gracza mogą zostać wyczyszczone po 30 dniach nieaktywności (łącznie z działkami jak opisano w §2.3.2). Nie zwracamy straconych rzeczy.

§2.5 Kary za ostrzeżenia

Za każde przewinienie może zostać dodatkowo nałożone ostrzeżenie. Uzyskanie konkretnej ilości ostrzeżeń niesie ze sobą wyznaczoną karę.

 1. Trzecie ostrzeżenie – kick
 2. Czwarte ostrzeżenie – ban czasowy (30 minut).
 3. Piąte ostrzeżenie – ban czasowy (5 godzin).
 4. Szóste ostrzeżenie – ban czasowy (7 dni).
 5. Siódme ostrzeżenie – ban czasowy (1 miesiąc).
 6. Ósme ostrzeżenie – ban permanentny.

§3 Zasady użytkowania Discorda

 1. Aby móc w pełni korzystać z naszego Discorda wymagana jest weryfikacja poprzez połączenie kont z naszego serwera Minecraft oraz Discorda. Szczegóły odnośnie weryfikacji opisane zostały na kanale Discorda – #rangi.
 2. Na Discordzie zakazane jest przeklinanie. Wiadomości zawierające wulgaryzmy są usuwane, a osoba nadużywająca przekleństw na kanale głosowym może zostać z niego wyrzucona.
 3. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów oraz witryn niezwiązanych z naszym serwerem (w tym inne serwery Minecraft oraz serwery Discord).
 4. Wszelkie kłótnie należy rozwiązywać w konwersacjach prywatnych. Jeśli istnieje jakiś problem związany z naszymi serwerami – zgłoś to do administracji!
 5. Nieprzestrzeganie opisanych zasad na naszym serwerze Discord może skutkować wyciszeniem, kickiem z kanału głosowego lub banem!

§3.1 Kanały tekstowe

 1. Kanałów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem:
  1. #centrum-pomocy – powinno być użytkowane tylko i wyłącznie do zadawania pytań odnośnie serwera/Discorda lub zgłaszania wszelkich błędów i problemów do administracji.
  2. #ogólny – tutaj można swobodnie rozmawiać z innymi użytownikami
  3. #memy-obrazki – kanał służący do dzielenia się różnego typu obrazkami.
  4. #bot – wszystkie komendy związane z botami powinny być używane tylko i wyłącznie na tym kanale.
  5. #niemowy – kanał służący do pisania dla osób, które przebywają na kanałach głosowych, a nie posiadają mikrofonu lub mają go wyciszonego.
 2. Zakazane jest wysyłanie prywatnych zdjęć innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody!
 3. Niedozwolone jest wysyłanie wiadomości niezawierających tekstu (przykładowo wiadomość składająca się z samych emotikonek) lub spamowanie w inny sposób.
 4. Nie należy nadużywać oznaczania innych użytkowników.

§3.2 Kanały głosowe

 1. Niedozwolone jest używanie modulatorów głosu.
 2. Niemile widziane jest celowe zakłócanie rozmów na kanałach głosowych poprzez krzyki, włączanie botów muzycznych, tworzenie przegłosu itp.
 3. Nie należy sprowadzać na kanał więcej niż jednego bota muzycznego bądź podkradać ich z innych kanałów na których są aktualnie używane.
 4. Zakazane jest wrzucanie botów muzycznych na kanały, na których przebywają inni użytkownicy bez ich wyraźnej zgody.
 5. Zakazane jest puszczanie na botach muzycznych wulgarnych piosenek i irytujących dźwięków.
 6. Wszelkie nieodpowiednie zachowania należy zgłaszać bezpośrednio do administracji. Im szybsze zgłoszenie, tym szybciej możemy zweryfikować czy doszło do łamania regulaminu.

§3.2 Własne kanały

 1. Każda gildia na serwerze, która spełnia określone kryteria może ubiegać się o utworzenie własnej strefy na naszym Discordzie oraz rangi upoważniającej do korzystania z niej. Na własną strefę składa się 1 kanał tekstowy oraz 1 kanał głosowy.
 2. Zgłoszenie złożone musi być przez Lidera danej gildii oznaczając MortalRaven lub Ravdala_ w wiadomości na kanale #centrum-pomocy, zawierając informację o nazwie gildii oraz użytkownikach, którzy do niej należą i mają zweryfikowane konto na Discordzie.
 3. Warunkiem otrzymania własnej strefy jest posiadanie w gildii co najmniej 5 aktywnych osób (zarówno na serwerze jak i Discordzie).
 4. Aby zachować kanał, należy regularnie z niego korzystać, bądź oznaczać administrację na kanale tekstowym z informacją o utrzymaniu kanału. Wymagana jest aktywność co najmniej raz w tygodniu.
 5. Kanały gildyjne nie są aktywnie moderowane przez Administrację pod względem toczących się tam rozmów, a trzymanie porządku na nich, rozwiązywanie problemów oraz zgłaszanie nieodpowiednich zachowań należy do obowiązków Lidera gildii.

Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła dnia: 18.08.2019r.