Regulamin Eventów Budowlanych

REGULAMIN EVENTÓW BUDOWLANYCH

§1 Udział

  1. Eventy odbywają się w czasie/na serwerze wyznaczonym przez administrację.
  1. Każda osoba może wziąć udział w konkursie. Wyjątkiem są gracze wykluczeni wcześniej z konkursów za nagminne łamanie regulaminu.
  2. W przypadku wątpliwości co do ilości uczestników w zapowiadanym konkursie, administracja może otworzyć rejestrację wstępną oraz odwołać event, jeśli ilość zgłoszeń nie przekroczy ustalonego progu.
  3. Dozwolony jest udział tylko z jednego konta. Uczestnictwo z multikonta może zostać ukarane dyskwalifikacją.
  4. W trakcie jednego eventu może zostać wyznaczone od 1 do 3 tematów budowli. Jeden uczestnik może realizować tylko jeden temat.
  5. Administracja nie pomaga w budowaniu.
  6. Przebieg konkursu jest nadzorowany przez administrację w trakcie jego trwania pod kątem zgodności z ogłoszoną tematyką oraz ogólnym regulaminem serwera.
  7. W konkursie mogą brać udział Architekci, jednak ich budowle nie podlegają ocenie.

§2 Ocena

  1. Działki oceniane są tylko i wyłącznie po zakończeniu konkursu.
  2. Działki niezgodne z tematem/łamiące ogólny regulamin serwera mogą zostać natychmiastowo usunięte, a twórca budowli ukarany dyskwalifikacją bądź według ogólnej tabeli kar.
  3. Niedokończone działki nie podlegają ocenie i są usuwane po zakończeniu eventu.
  4. Budowle z danego tematu oceniane są tylko jeśli po zakończeniu zostanie minimum 6 ukończonych działek zgodnych z tematem.
  5. Nagroda publiczności przyznawana jest tylko jeśli co najmniej 5 działek posiada więcej niż 5 ocen od innych graczy.
  6. Nabijanie głosów z multikont oraz celowe zaniżanie ocen działek pozostałych uczestników skutkować może wyczyszczeniem głosów przyznanych z danego konta, dyskwalifikacją z konkursu, warnem lub tempbanem.
  7. Administracja może odstąpić od przyznania nagród jeśli efekty eventu nie przyniosą oczekiwanego rezultatu pod kątem jakości budowli.
  8. Kopiowanie gotowych budowli z internetu, bądź innych uczestników eventu skutkować może dyskwalifikacją z konkursu.

§3 Nagrody

  1. Nagrody przydzielane są dokładnie w formie opisanej na serwerze/w ogłoszeniu (w przypadku rang, otrzymuje się samą rangę z przypisanymi do niej upoważnieniami, bez dodatków zawartych w opisie pakietu w Itemshopie)
  2. Przydziału nagrody nie można przekazać innemu graczowi.
  3. Nagrodę można otrzymać po zgłoszeniu się do administracji.